control panel

Slægten som er den mest omfattende, har sin oprindelse fra en smed i Findstrup ved Faaborg i slutningen af det 16. århundrede, hans søn – også smed – flytter til Dierniesse, og næste generation, Søren Jørgensen Smed, slår sig ned i Faaborg. Han får 17 børn, og det er 10 af hans sønner der tager navnet Fabricius; ikke alle har en kendt efterslægt, men nummer 11 og 12 i børneflokken er stamfædre til de to talrige linier der betegnes Norske Linie og Rudkøbinglinien. Men der må forskes i om den anmærkning der står ved flere af linierne, “Uddød med denne generation", betyder andet end at mandslinien ikke fortsætter?

Slægten omfatter følgende linier med de numre som individerne har i Danske Slægter Fabricius I - de oversprungne numre + 803 til 814 drejer sig om de øvrige af de 17 børn i generation III:

Ærø-linien, nr 3 til 153

Faaborg-linie I, nr 155 til 160

Faaborg Linie II, nr 161 til 211

Strømsø-linien, nr 219 til 252

Norske Linie, nr 253 til459

Rudkøbing-linien, nr 460 til 802