control panel

Den først registrerede af denne slægt, Lauritz Danielsen (eller Lars og Daniel) Smidt (eller Fabricius), er en skrædermester der slår sig ned i Marstal. Han var født omkring 1742; det er derfor forståeligt at man ved udgivelsen af slægtsbogen i 1930 kun er kommet til 5. generation (yngste født 1927).

Mandag den 23 november 2009 er alle 102 personer i denne slægt indtastet; det blev til 151 individer med ægtefæller, og nu skal der så suppleres fra 2008-undersøgelsen.'

Forordet i 1930-udgaven:

Denne Stamtavle er udarbejdet paa Grundlag af: Axel Chr Fabricius og Lorentz P Fabricius: To Slægter Fabricius paa Ærø (Kbh. 1914). Den indehoolder supplerende Oplysninger om de enkelte Personer, à-jour-Føring af Stamtavlen og Udfyldning af enkelte Huller. Desuden indeholder den en Kildefortegnelse og et udførligt Register, hvilket skuldde forøge Bogens Værdi for Slægtens Medlemmer og andre interesserede.

Selvom tidligere Tider tog det meget let med Bogstaveringen af Navne, har vi i de benyttede Kilder i sjælden Grad fundet forskellige Stavemaader for samme Navn eller endo helt forskellige Navne, f. Eks. Laurits, Laurids, Lauritz eller Lars, Cathrina for Catrine, Dortea for Dorothea eller Christine for Kirstine. Kun hvor Forskellen er større som f. Eks. Lars for Laurits, Christine for Kirstibe, har vi føjet Versionen tili Fodnote, hvorimod der kun er anført eet Navn, hvor Forskellen indskrænker sig til Bogstaveringen ag Navnet.

Samme Regel er fulgt i Registret, hvilket man maa huske paa.

Slægten er opstaaet paa Ærø og har som Skelnemærke faaet Tinavnet ÆrøSlægten for lettere at hooldes ude fra de andre Fabricius-Ærø-Slægter med Opstaaen paa ellerTilknytning til Ærø, nemlig Søby-Slægten og Ærø-Samsø-Slægten, Middelfart-Slægten og Faaborg-Slægten. Vi hanviser til Forordenen i: Danske Slægter FGabricius IV og V, henholdsvis: Slægten Fabricius fra Ærø, Søby (Kbh. 1930) og Slægten Fabricius fra Middelfart (Kbh. 1929) hvor der er gjort Rede for Fadderskab og Bekendtskab indenfor Ærø-Slægterne, men tillige, at man maa betragte dem som fuldstændig afskilte selvstændige Slægter blot med samme Navn.

København, i November 1930 Forfatterne "