control panel

Under dette menupunkt bringes en kortfattet, generel artikel om hver af de 12 Fabricius-slægter og af de småslægter og enkeltpersoner som ikke i sin tid kunne placeres i de kendte slægter.

Ved et klik i listen til højre kan du læse hvad der medio december 2008 er skrevet om dem. Rækkefølgen svarer til nummereringen (romertal I - XII) af de trykte hæfter; der refereres til dem forkortet DSF I, DSF II etc.

Artiklerne vil blive suppleret - forhåbentlig med nyere oplysninger, når hver slægt får en nyhedsredaktør.