control panel

Grundlaget for denne hjemmeside med slægtsforskningsprogram er de publikationer som Slægstforeningen Fabricius lod trykke i årene mellem 1929 og 1966. De udkom som enkelthæfter som sikkert andre end ophavsmanden til dette internet-projekt har ladet indbinde, men det er lige så sikkert at der er mange som gerne ville have haft mulighed for at erhverve skrifterne.

Det er desværre ikke muligt. Da den sidste formand for slægtsforeningen, Bjørn Fabricius, flyttede fra sit hus i Holte til en étplansvilla i Hillerød, bad han et bestyrelsesmedlem, Chr Fabricius som havde bedre plads, om at overtage restoplagene af de udgivne hæfter. Og det kan konstateres at det ikke er muligt at sammenstykke et helt sæt. Restoplagene vil snarest blive destrueret, men skulle man mangle et enkelt hæfte, er det da værd at spørge om det skulle være blandt resterne: én navnefælle har allerede fået fyldt et hul i samlingen.

En af udgivelserne er der dog så rigeligt af at man spørger sig selv om de mon aldrig er blevet distribueret til foreningens medlemmer! Det drejer sig om 3. bind af Diplomatarium Fabriciorum som er en fantastisk samling af 99 breve til overinspektør ved grevskabet Laurvig, Laurs Sørensen Fabricius, Faaborg-Slægten nr 253. -Kontakt Chr Fabricius hvis du er interesseret i at erhverve et eksemplar - det koster kun forsendelsesomkostningerne (35,- kr)

I slægtsdatabaserne refereres der til Danske Slægter Fabriciys I-XII (og A - I) med DSF + et nummer. De enkelte slægtsbøgers udgivelsesår er anført nedenfor; alle blev redigeret af Frederiks Bernhard og Lorents Peter Fabricius (et tillæg til hæfte II dog af Dagmar Fabrcius i 1957); alle udgivelser før 2. Verdenskrig er kommet i kommission hos G.E.C. Gad, mens senere udgivelser er trykt hos Bianco Luno eller på eget forlag.

I Faaborg-slægten 1937, indledning 62 sider og med supplement i 1955 - 815 numre

II Ærø-Samsø 1934 - 181 numre

III Marstal 1930 - 102 + 6 numre

IV Søby, Ærø 1930 - 30 numre

V Middelfart 1929 - 109 numre

VI Hofjuvelérslægten 1929 - 91 numre

VII-XI, A-I Sønderjyske slægter mv 1966 - 676 numre tilsammen

XII Fabritius fra Cleve 1966 - 30 numre

F.B & L.P. Fabricius, Diplomatarium Fabriciorum I, 1925, - en samling dokumenter, portrætter, billeder og seglaftryk, fremstillet hos Nielsen & Lydiche; det vides ikke i hvor mange hæfter samlingen udkom, pagineringen er kaotisk.

Diplomatarium Fabriciorum, bind II, Ærø Bogtrykkeri, 1950 - formentlig et særtryk af Ellen Fabricius, Slægten Fabricius på Søbygaard. Oversat fra svensk (forfatteren boede på Lidingö). 118 sider + ill.

Diplomatarium Fabriciorum III, Duplex-Trykkeriet 1961 - En Brevsamling (se omtalen ovenfor)