control panel

Den 13. december 1908 stiftede en imponerende kreds af notable Fabricii Slægtsforeningen Fabricius. Det var godsejer Peter Frederik Fabricius (nr 396) på Lyngbygård, justitsråd Jacob Fabricius (nr 713), kgl overassistent i Statsbanerne Carl Christian Smidt Fabricius (nr 780) og dr.phil – senere professor – Knud Frederik Krogh Fabricius (nr 618), men også 3 unge studerende: Jørgen Otto (nr 764, senere overførster), Frederik Bernhard (nr 751, senere læge) og Lorentz Peter (nr 767, senere præst). Det var de to sidstnævnte der påtog sig den opgave at udarbejde en slægtsbog, og allerede i 1913 udkom Slægten Fabricius fra Faaborg med 1017 navne og den ældste kilde fra 1662 (stamtavlens nr 1, født ca 1620).

Foreningen arbejdede videre og kunne fra 1934 udsende en række hæfter med en totalt omlagt registrering af Faaborg-slægten, en anden opdeling i dens linier og med tilføjelse af 11 andre slægter som fører navnet Fabricius eller Fabritius … et par stykker omfatter indvandrere fra Holsten og Cleveland.

Dette arbejde afsluttedes med et supplement i 1955-66 – nu med en nr 0 fra ca 1590 –, men så var det slut med at skaffe midler til udgivelser, og de endnu overlevende bestyrelsesmedlemmer koncentrerede sig om at samle data og lejlighedsvis – i hvert fald ved den årlige generalforsamling – at indbyde medlemmerne til arrangementer om slægten. Den sidste større begivenhed var foreningens 60-års-jubilæum hvor Lars Børge Fabricius (nr 724) præsenterede sit flotte værk om farfaderen, etatsråd og komponist Jacob Fabricius (nr 713). Den ihærdige kasserer, Lars Peter Fabricius (nr 325), sendte til interesserede medlemmer små maskinskrevne ark, men foreningen ramtes af den symptomatiske skæbne som svenskerne bruger det pudsige ord “förgubbning” om: det var vanskeligt at rekruttere yngre bestyrelsesmedlemmer som havde tid til at videreføre arbejdet. Initiativtageren til denne hjemmeside blev faktisk valgt ind i bestyrelsen (sammen med en anden, dengang ung fætter Jens (nr 281a), men ingen havde de oceaner af tid som arnejdet kræver, og der har vist ikke været afholdt møde i mindst 30 år; den sidste formand, rigsregistrator Bjørn Fabricius (nr 620), mødte jeg af og til i Hillerød hvor han også boede en overgang, og hver gang var vi enige om at “nu måtte der til at ske noget!”

Det der nu omsider sker hér i jubilæumsåret er ikke et forsøg på at genoplive foreningen med bestyrelse, generalforsamling, kontingent og arrangementer for medlemmer. Etableringen af denne hjemmeside sker alene ud fra et ønske om at det fremragdende arbejde de ovennævnte pionerer udførte, ikke skal forblive uafsluttet – en parentes i Historien. Slægter lever videre i nye generationer som har behov for at kende deres rødder. De trykte bøger kan ikke mere erhverves, og i de sidste 40 år er der sket meget som bør registreres. Hjælp med til at det bliver gjort!