control panel

1966 var året da Slægstsforeningen afsluttede et halv århundredes arbejde med registreringen af “Danske Slægter Fabricius" med udgivelsen af to hæfter: et meget fyldigt hæfte om de såkaldt Sønderjyske Slægter (VII Tønder-Slesvig, VIII Tønder-Løjt, IX Ebeltoft, X Korsør, XI Maarbæk plus A-I Småslægter og enkeltpersoner), samt hæftet om Slægten Fabritius fra Cleve (Fabritius de Tengnagel)

I Tønder-Løjt-Slægten støder vi på det tidligste årstal, 1429, da Thames Smed optages i Sct Gertruds Laug i Flensborg. Der går dog over 200 år (6-7 generationer) før to købmandssønner i Tønder kommer til at læse til præst, og så bliver Schmidt (efter deres morfar i Tønder, Hans Schmidt i Tønder-Slesvig-slægten) skiftet ud med ...ja, gæt engang! Kad os se hvad der vides om disse første 6 slægtsled:

A. Thames Smede er som nævnt far til B som i 1429 optages i Sct Gertrids Laug i Flensborg.

B. Sønne Peter Thamesson er formentlig købmand i Flensborg og gift med Elin. De optages formentlig ved samme tid i Vor Frues Købmandslaug i Flensborg. Han synes at være død før 1459.

C. Hans søn Hans Petersen var også købmand i Flensborg og er død før 1487. Han var gift med Gertrud, og de blev begge 1450 optaget i Vor Frues Købmandslaug. Han købte 23/3-1466 Mølmarsgaard af Henrik Gosse og fire andre gårde i Mølmar, Sørup Sogn. Ejede deusden en del huse, deriblandt to ved Sdr TYorv hvor hans mr Elin på livstid beboede det vestligste

D. Hans søn Peter Hansen var ikke blot købmand, men også rådmand i Flensborg og gift med Anne. Han blev i 1500 optaget i Hellig Trefoldigheds Laug, i 1511 i Sct Laurentius Laug og endelig 1516 i Vor Frues Købmandslaug. Han solgte i 1499 6 gårde i Målmark til Sct Antoni Kloster i Maarkær.

E. Sønne Hans Petersen var selvejergårdmand (“Erbgesessener") i Rudbøl ved Tønder. Det samme gælder hans søn

F. Jens Hansen, men ingen årstal er noteret om dem, kun at den sidstnævnte var gift Herlich (eller Herlog?) ... og altså far til den Carsten Jensen som er sat som nr 1 i stamtavlen (I1)