control panel

Der arbejdes på at finde en skabelon til indberetning af persondata så at alt kommer med, og det bliver nemt for hjemmelsmanden at sende oplysningerne (som e-mail) og for den ankermand som på langt sigt skal stå for den enkelte slægt at overføre disse data til slægtsbaserne. Indtil det er lykkedes, må vi bede om at få dem mere eller mindre systematisk som hidtil.